Amplasearea orașului Șoldănești

Orașul Șoldănești face parte din podișul de nord al Moldovei și este așezat în valea râului Ciorna, care curge în această zonă cu precădere paralel cu drumul de tranzit Soroca – Rezina, în partea de nord-est a republicii. Orășelul se înșiră pe ambele maluri ale Ciornei pe o distanță de 4,5 km în medie o lățime de circa 4 km spre sud și 0,5 km spre nord.

Resurse naturale

Suprafața totală a orașului Șoldănești este de 6.542 ha. Orașul are o structură agrară pronunțată, 71% din suprafață o constituie terenurile cu destinație agricolă. Se acordă atenție și sferei sociale. O altă trăsătură specifică a orașului Șoldănești este ponderea mare a terenurilor fondului silvic, care ocupă 540 ha sau 9,6% din suprafața totală a localității.

Arii protejate

La vest de stația de calea ferată Șoldănești și la nord de satul Olișcani, este amplasată cariera părăsită de lângă stația de cale ferată Șoldănești, o arie protejată din categoria monumentelor naturii de tip geologic sau paleontologic.Comunicat de presă

Promovarea valorilor Europene

11 mai 2022

Manifestări publice

Comemorarea victemelor războiului din Afganistan 1979-1989