PROIECTE DE DECIZII


Proiecte de decizii februarie 2022
1‑1 15/02/2022 Cu privire la inițierea elaborării unor proiecte tehnice în anul 2022 remove_red_eye file_download
1‑2 15/02/2022 Cu privire la aprobarea Listei străzilor pentru reparație în anul 2022 remove_red_eye file_download
1‑3 15/02/2022 Cu privire la achitarea datoriei către ,,Capital,, SRL remove_red_eye file_download
1‑4 15/02/2022 Cu privire la prestarea serviciilor de pază a pădurii remove_red_eye file_download
1‑5 15/02/2022 Cu privire la prestarea serviciilor IT în cadrul primăriei remove_red_eye file_download
1‑6 15/02/2022 Cu privire la contractarea serviciilor de mentenanță a Sistemului de Iluminat Public al orașului Șoldănești remove_red_eye file_download
1‑7 15/02/2022 Cu privire la transmiterea către L/T "A. Mateevici", cu titlu gratuit, a bunurilor – set de echipament electronic remove_red_eye file_download
1‑8 15/02/2022 Cu privire la implementarea proiectului ,,Economii de energie și emisii reduse de CO2 în activitatea instituțiilor preșcolare în orașul Șoldănești” remove_red_eye file_download
1‑9 15/02/2022 Cu privire la procurarea unui brad artificial cu decorații remove_red_eye file_download
1‑10 15/02/2022 Cu privire la Hotărîrea ANRE nr. 09 din 18.01.2022 ,,Cu privire la emiterea Avizului privind cuantumurile tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM ,,Regia Apa Șoldănești,, remove_red_eye file_download
1‑11 15/02/2022 Cu privire la Hotărîrea ANRE nr. 612 din 07.12.2021 ,,Cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către ÎM ,,Regia Apa Șoldănești,, remove_red_eye file_download
1‑12 15/02/2022 Cu privire la implementarea proiectului ,,Șoldănești Agricultural Regional Market,, (SARM), finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Inițiativei "Primarii pentru Creștere Economică" (M4EG) remove_red_eye file_download
1‑13 15/02/2022 Cu privire la starea cimitirului din orașul Șoldănești remove_red_eye file_download
1‑14 15/02/2022 Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă remove_red_eye file_download
1‑15 15/02/2022 Cu privire la alocarea surselor financiare din soldul disponibil remove_red_eye file_download
1‑16 15/02/2022 Informație privind dosarul de judecată ,,Șepelenco Valentina împotriva Consiliului orășenesc Șoldănești și cet. Navitaniuc Alexandru,, remove_red_eye file_download
1‑17 15/02/2022 Cu privire la Cererea Prealabilă nr. 11 din 10.01.2022, depusă de cet. Plămădeală Veronica (avocat Ivan Roșca) remove_red_eye file_download
1‑18 15/02/2022 Cu privire la Cererea cet. Gheorghieș Aliona privind scutirea de plata părintească pentru anul 2022, nr. G-5/2022 din 11.01.2022 remove_red_eye file_download
1‑19 15/02/2022 Cu privire la Raportul privind activitatea pieței de mărfuri și produse agricole în cadrul SA ,,Salubritate Șoldănești,, în perioada anului 2021 remove_red_eye file_download
1‑20 15/02/2022 Cu privire la Lista efectivului punctului de conducere privind activitatea administrativ-militară a primăriei or. Șoldănești remove_red_eye file_download
1‑21 15/02/2022 Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2022 remove_red_eye file_download
1‑23 15/02/2022 Cu privire la Notificarea OT Orhei CS nr. 1304/OT8-217 din 03.02.2022 ,,Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 10/5 din 30.12.2021,, remove_red_eye file_download
1‑24 15/02/2022 Cu privire la aprobarea Regulamentului intern al grădiniței-creșă ,,Andrieș,, din orașul Șoldănești remove_red_eye file_download
1‑25 15/02/2022 Cu privire la aprobarea Regulamentului intern al grădiniței-creșă ,,Mărțișor,, din orașul Șoldănești remove_red_eye file_download

Comunicat de presă

Promovarea valorilor Europene

11 mai 2022

Manifestări publice

Comemorarea victemelor războiului din Afganistan 1979-1989