DECIZII


Decizii iulie 2022
7‑2 26/07/2022 Cu privire la numirea D-nei Cazacu Rodica în funcția de secretar al Consiliului orășenesc Șoldănești remove_red_eye file_download
7‑1 26/07/2022 Cu privire la încetarea raportului de serviciu al D-nei Negru Ionela în funcția de secretar al Consiliului orășenesc Șoldănești remove_red_eye file_download
Decizii iunie 2022
5‑4 3/06/2022 Cu privire la modificarea bugetului pentru implementarea proiectului „Şoldăneşti Agricultural Regional Market„ (SARM), finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Inițiativei "Primarii pentru Creştere Economică" remove_red_eye file_download
5‑12 3/06/2022 Cu privire la corectarea erorii comise în procesul atribuirii in proprietate a terenurilor. remove_red_eye file_download
5‑13 3/06/2022 Cu privire la modificarea tarifului pentru scrviciul regulat de transport rutier contra cost de persoane în trafic local remove_red_eye file_download
Decizii decembrie 2021
9‑4 14/12/2021 Cu privire la examinarea texelor locale pentru anul 2022 remove_red_eye file_download
Decizii octombrie 2021
8‑19 13/10/2021 Cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciul regulat de transport rutier contra cost de persoane în tarif local remove_red_eye file_download
8‑16 13/10/2021 ”Privind aprobarea Programului de transport rutier public local și Regulamentul transporturilor auto de calatori și bagaje pentru orașul Șoldănești și instituirea comisiei de atribuire prin concurs a serviciilor de transport rutier în teritoriul administrat” remove_red_eye file_download
Decizii august 2021
7‑13 19/07/2021 Cu privire la cererile cetățenilor privind strămutarea platformelor DMS remove_red_eye file_download
7‑1 26/08/2021 Cu privire la implimentarea proiectului ”Renovarea și extinderea apeductului din străzile cartierelor Regiei, Frunze și Botanica din Șoldănești” remove_red_eye file_download
Decizii iulie 2021
6‑18 19/07/2021 Cu privirela modificarea deciziei cu nr. 2-13 din 28.03.2021 remove_red_eye file_download
6‑17 19/07/2021 Cu privire la modificarea anexei nr. 2 remove_red_eye file_download
6‑16 19/07/2021 Cu privire la abrogarea deciziei CL nr. 8/5 din 29.12.2021 remove_red_eye file_download
6‑14 19/07/2021 Cu privire la Cererea cetățeanului Pleșca Tudor remove_red_eye file_download
6‑13 19/07/2021 Cu privire la abrobarea și contractarea unui împrumut de la instituția financiară NEFCO remove_red_eye file_download
6‑12 19/07/2021 Cu privire la alocarea surselor financiare din soldul disponibil remove_red_eye file_download
6‑11 19/07/2021 Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă remove_red_eye file_download
6‑8 19/07/2021 Cu privire la Notificarea OT Orhei CS remove_red_eye file_download
6‑7 19/07/2021 Cu privire la Scrisoarea de informare a Agenției Naționale pentru Reglamentare în Energetică remove_red_eye file_download
6‑6 19/07/2021 Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică remove_red_eye file_download
6‑5 19/07/2021 Cu privirea la Solicitarea Inspecției Teritoriale de Muncă Orhei nr. 133 din 28 iunie 2021 remove_red_eye file_download
6‑4 19/07/2021 Cu privirea la transmiterea unor bunuri materiale de la ÎM "Regia Apă Șoldănești" către primăria orașului Șoldănești" remove_red_eye file_download
6‑3 19/07/2021 Informație despre activitatea ÎM "Regia Apă Șoldănești" remove_red_eye file_download
Decizii noiembrie 2020
6‑13 27/11/2020 Decizie cu privire la declararea funcției publice temporar vacante remove_red_eye file_download
Decizii ianuarie 2020
1‑1 29/01/2020 Decizie cu privire la aprobarea Planului de organizare a circulației rutiere în centrul orașului Șoldănești remove_red_eye file_download
1‑2 29/01/2020 Decizie cu privire la stabilirea mirimii indemnizafiei de parlicipare la ședințele Consiliului remove_red_eye file_download
1‑3 29/01/2020 Decizie cu privire la inițierea procedurii de delimitare a terenului cu nr. cadastral 8301113003. proprietate publica a UAT Șoldănești remove_red_eye file_download
1‑4 29/01/2020 Decizie cu privire la initierea elaborarii unor proiecte tehnice in anul 2020 remove_red_eye file_download
1‑5 29/01/2020 Decizie cu privire la prestarea serviciilor de pază a paduri remove_red_eye file_download
1‑6 29/01/2020 Decizie cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă remove_red_eye file_download
1‑7 29/01/2020 Decizie сu privire la cererea SC „VIDRUMAR” SRL privind micșorarea taxei locale pentru anul 2020 remove_red_eye file_download
1‑8 29/01/2020 Decizie cu privire la abrogarea deciziei Consiliului nr.2/3 din 20.02.2014 remove_red_eye file_download
1‑9 29/01/2020 Decizie cu privire la delegarea serviciilor de amenajare a teritoriului in cadrul primăriei or. Șolănești remove_red_eye file_download
1‑10 29/01/2020 Decizie cu privire la transmiterea in gestiunea S.A. „Salubritate Șoldănești” a terenului cu numărul cadastral 8301120.136, construcție nr. cadastral 8301120.136.01, construcție nr. cadastral 8301120.136.02, situate in orasul Șolănești str. Păcii 33 remove_red_eye file_download
1‑11 29/01/2020 Decizie cu privire la aprobarea „Cadastrului Funciar” al primăriei orașului Șolănești la data de 01.01.2020 remove_red_eye file_download
1‑12 29/01/2020 Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului intern al primăriei orașului Șolănești remove_red_eye file_download
1‑13 29/01/2020 Decizie cu privire la alocarea surselor financiare din soldul disponil remove_red_eye file_download
1‑14 29/01/2020 Decizie cu privire la modificarea deciziei Consiliului nr. 13/13 din 13.12.2019 remove_red_eye file_download
1‑15 29/01/2020 Decizie cu privire la susținerea proiectului „Angajamente civice asumate - spații verzi consolidate” remove_red_eye file_download
1‑16 29/01/2020 Decizie cu privire la aprobarea listei bunuriror imobile proprietate pubtică și a materialelor de delimitare a terenurilor cu nr. cadastrale 8301113018, 8301113026, 8301113024, 8301113027, 8301113038 remove_red_eye file_download
1‑17 29/01/2020 Decizie cu privire la demersul Îl „Platon Nicolae” privind modificarea taxei locale pentru anul 2020 remove_red_eye file_download
1‑18 29/01/2020 Decizie cu privire la modificarea deciziei Consiliului nr. 12/4 din 20.11.2019 remove_red_eye file_download
1‑19 29/01/2020 Decizie cu privire la modificarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț pe teritoriul or. Șolănești aprobat prin decizia Consiliului nr.l/l din 05.01.2017 remove_red_eye file_download

Comunicat de presă

Promovarea valorilor Europene

11 mai 2022

Manifestări publice

Comemorarea victemelor războiului din Afganistan 1979-1989